Lagerwey ondertekent Gelders Energieakkoord

Windturbine-ontwikkelaar Lagerwey heeft 17 maart, tijdens de viering van het 1-jarig bestaan van het Gelders Energieakkoord (GEA), het GEA ondertekend.

Huib Morelisse, CEO van Lagerwey: “Lagerwey is trots op haar historie als bekend en aansprekend Gelders bedrijf. De ondertekening is een bevestiging van de bijdrage die Lagerwey wil leveren aan het gezamenlijk versterken van de energietransitie in Gelderland. Want vooral een goede samenwerking tussen bedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en burgers is essentieel om de energietransitie tot een succes te maken.”

Het Gelders Energieakkoord trad 17 maart 2015 in werking en is een initiatief van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Het bevestigt en versterkt de afspraken zoals vastgelegd in het SER Energieakkoord en legt de basis voor de invulling daarvan door de provincie Gelderland. Naast het versnellen van de Gelderse Energietransitie is het doel van het GEA het creëren van structurele werkgelegenheid, het versterken van de Gelders economie en het faciliteren van het onderwijs (ondermeer scholing in de bouw- en installatiesector). Ook is er veel aandacht voor innovatie.

Groei Lagerwey
Lagerwey groeit hard en levert hiermee een bijdrage aan de economische groei in de regio. En met het aannemen van veel nieuwe medewerkers (73 mensen in 2015) worden extra arbeidsplaatsen gecreëerd. Door te blijven innoveren op windturbinetechnologie wil Lagerwey de kosten van windenergie nog verder verlagen. Ook ziet Lagerwey voor zichzelf een rol als het gaat om betere informatievoorziening over duurzame energie. Met als doel het verkrijgen van meer draagvlak en vooral participatie van burgers in de energietransitie.