Lagerwey selected as supplier for WP Nijmegen – Betuwe

“100% Gelderlandse Windenergie! Dat is precies wat er gaat komen met het project Nijmegen-Betuwe” Langs de A15, aan de noordkant van Nijmegen zullen naar verwachting vijf windturbines van het type Lagerwey L100-2.5MW met een top ashoogte van bijna 150 meter verrijzen. Ontwikkelaar Windpark Nijmegen-Betuwe koos voor moderne direct drive windturbines van Lagerwey, met bewezen hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid, gecombineerd  met lage exploitatiekosten tijdens de levensduur van de turbines. Dit is een financieel interessantere keuze dan de keuze voor meer conventionele technologieën (versnellingsbak). Naast de financiële voordelen biedt Lagerwey kennis en expertise voor een optimale integratie van het windpark met de bestaande zonne-, photovoltaïsche en geothermische energieprojecten en ondersteunt de verdere ontwikkeling van het project.

Ard de Poot, Sales Director Lagerwey

“Nederland is onze thuismarkt, dus is het geweldig om een lokale order te ontvangen van partijen met veel expertise in de windsector. Dit bewijst dat de kwaliteiten van Lagerwey erkend worden en dat – op basis van onze huidige grootte- we succesvol kunnen zijn in deze zeer competitieve markt. Als de vergunningenprocedures verlopen als verwacht, dan zal Nijmegen hernieuwbare, lokaal geproduceerde energie krijgen vanaf de 2e helft van 2016. Het park zal meer dan 8000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit!” Lagerwey is een snel groeiend bedrijf met momenteel 50 medewerkers. Tegen de tijd dat het windpark bij Nijmegen gerealiseerd zal zijn is de verwachting dat er 120 mensen werkzaam zullen zijn. We zijn dankbaar dat Windpark Nijmegen – Betuwe ons deze order heeft toevertrouwd en dat wij als Gelderlands bedrijf een concurrerend alternatief kunnen bieden wat ook leidt tot meer lokale werkgelegenheid.

Pim de Ridder, Project Manager at Windpark Nijmegen – Betuwe:

“100% Gelderlandse Windenergie! Dat is precies wat er gaat komen met het project Nijmegen-Betuwe” Uitmuntende, duurzame windenergie gedijt in de handen van lokale mensen en kleine bedrijven. Dit geeft de controle terug aan de inwoners over onze eigen energie.  Lokale en gezamenlijke hernieuwbare energie opwekken is wat we willen bereiken in de coöperatie Windpower Nijmegen. Met meer dan 400 leden zijn wij een van de grotere lokale duurzame energie coöperaties in Gelderland. Wij geloven dat, nu dat het windproject in een vergevorderd stadium is, we kunnen groeien naar 100 leden in de komende maanden.

Om ons project haalbaar te maken moesten we samenwerken met bedrijven die buiten de traditionele kaders denken. Lagerwey heeft daarin bewezen een goede partner te zijn. De  L100-2,5MW turbine past perfect op deze locatie en we verwachten dat de turbine aanzienlijk zal bijdragen aan de energietransitie van Nijmegen. Bovenop het leveren en installeren van de turbines heeft Lagerwey bewezen dat zij ons constructief kan ondersteunen met het coöperatieve aspect van het project. Dit maakt ons enthousiast en wij kijken uit naar de volgende stappen in onze samenwerking binnen dit unieke project.”

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van windpark Nijmegen – Betuwe.