3x L100 op 99m voor windpark Breda-Hazeldonk BV. 26 juni 2014

“Voor en door Nederlanders, een samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen in elkaars uitgebreide kennis en ervaring.” Langs de A16 van Antwerpen naar Breda zullen, aan de Nederlandse zijde, drie windturbines type L100-2.5/3.0MW met een ashoogte van 150m worden geïnstalleerd gedurende de zomer van 2015. De eigenaren van de het windmolenpark wonnen de tender van de gemeente Breda.  In nauwe samenwerking met Lagerwey en de Rabobank is er een werkbare financiële constructie opgezet. Naast het feit dat deze windturbines een Nederlands product zijn, is dit project ook uniek vanwege de investering van 1 miljoen Euro door lokale deelnemers; een van de vereisten van de gemeente Breda.

Henk Lagerwey, oprichter en associate director van Lagerwey:

“We zijn enorm blij met deze order in onze thuismarkt omdat het aantal duurzame projecten hier beperkt is. Ik ben verheugd dat mensen met uitgebreide ervaring in de windsector voor Lagerwey gekozen hebben, mensen die weten dat een investering in een Lagerwey turbine bovenal een duurzame investering is. We zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen door de directeuren van het windpark, de heer Klaas Guldie (Green Trust) en de heer Pim de Ridder (Izzy Projects), evenals de Rabobank die de financiering mogelijk maakt. Mensen maken het verschil.

Deze opdracht geeft ons de mogelijkheid om de diverse reizigers en forenzen te tonen dat Lagerwey met haar moderne windturbines bijdraagt aan meer duurzame energieopwekking in Nederland.

Pim de Ridder, eigenaar Izzy Projects:

“Als je ineens op een mooie dag de mogelijkheid krijgt om een werkelijk Nederlands project meer te zetten, in de stad waar je geboren en getogen bent, dan is dat een  unieke kans. Gelukkig kunnen we nu een windturbine van Nederlands fabricaat kopen. De keuze voor Lagerwey is niet alleen op prijs en performance gebaseerd, , maar ook op het vertrouwen op de kwaliteit van dit oer-Hollandse product.

Daarnaast werk ik graag samen met mensen die ik mag, die mogelijkheden zien, die die mogelijkheden ook benutten om zo tot een optimale oplossing te komen. De toegankelijkheid, flexibiliteit en bereidheid van Lagerwey om te zoeken naar creatieve oplossingen spreken me aan en smaken naar meer.”

Klaas Guldie, associate director van Green Trust:

“Richting eind 2011, na een bezoek aan Lagerwey dacht ik: Hoe mooi zou het zijn als ik een opdracht kon plaatsen bij Lagerwey voor een van de projecten waaraan ik werk. Ik was onder de indruk van de mensen en het productieproces en nu, 2,5 jaar later, ervaar ik dat Lagerwey gestaag groeit en zie ik dat Lagerwey de beste keuze is voor Windmolenpark Breda Hazeldonk. Ik kijk uit naar de samenwerking gedurende de bouw en de lange operationele periode daarna. Ik verwacht dat dit een duurzame samenwerking is.”

Jacco de Kraker, Vice President Wind energy at RABOBANK:

“Wij zetten de klant voorop en werken aan geschikte oplossingen. Het burgerparticipatie model lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid, maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn collega Casper Hoogendoorn en ik willen graag windprojecten financieren maar we zien de laatste tijd dat het, ondanks goede bedoelingen, vaak complex wordt, wat vertragingen oplevert en dan zijn doelstellingen lastig te behalen. Om tot juiste oplossingen te komen is creativiteit en aanpassingsvermogen nodig. Vertrouwen tussen de betrokken partijen en de wil om samen te werken zijn cruciaal in dit verband, het gaat om mensen en lange termijn relaties. Uiteraard zijn wij ook trots op dit project, voor en door Nederlanders, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.